מובילי הקואליציה
יערה שילה
ליאת נוימן-גלנץ
מדברים על הקואליציה