מתנדבים בקטנה
פעולות שעוזרות למאבקים להצליח, החל מ-7 דקות
תיאור הפעולה
זמן לביצוע
(לכל היותר)
מיומנות נדרשת
מאבק
זמן שנותר לסיום